ČeskéBudějoviceDnes.cz
ČeskéBudějoviceDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Nový jízdní řád 2023 v Jihočeském kraji zůstane na podobné úrovni jako v současném grafikonu

05.12.2022
V neděli 11. prosince 2022 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Jihočeském kraji zůstane na podobné úrovni jako v současném grafikonu. Nový jízdní řád bude reflektovat dokončenou modernizaci ve dvou úsecích na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. U regionálních vlaků na této trati tak dojde ke zkrácení jízdních dob a zvýšení plynulosti jízdy, a to při zachování přípojových návazností v přestupních stanicích. Do konce ledna 2023 bude pokračovat zkušební provoz RegioPanterů na trati do Lipna nad Vltavou a díky zkrácení letního provozu vybraných vlaků budou moci být zavedené nové vlaky. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Regionální vlaky v Jihočeském kraji ujedou v době platnosti jízdního řádu 2022/23 celkem 4,69 mil. vlakokilometrů, z toho 2,84 mil. vlakokilometrů v provozním souboru elektrické trakce, 1,64 mil. vlakokilometrů v souboru motorové trakce a 0,21 mil. vlakokilometrů na trati Tábor - Bechyně. V regionu pojede v pracovní dny celkem 331 vlaků (173 vlaků v provozním souboru el. trakce, 134 vlaků v souboru motorové trakce a 24 vlaků na trati Tábor - Bechyně). Rozsah dopravy tak zůstává na podobné úrovni jako v jízdním řádu 2021/2022.

V průběhu roku 2022 došlo k postupnému nasazení nových vozidel RegioPanter na všechny regionální vlaky elektrické trakce na tratích 190 / 200, 220, 225 a částečně také na trati 196. V závěru příštího roku se očekává postupné nasazení nových motorových souprav na trati 201 mezi Táborem a Červenou nad Vltavou.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji

Dokončení stavebních prací na trati České Budějovice - Benešov u Prahy


Ode dne 2. 11. 2022 je bez omezení v provozu nová stopa tratě 220 v úseku Soběslav - Doubí u Tábora s novou zastávkou Myslkovice místo zrušené železniční stanice Roudná. V souvislosti s tím dojde v regionální dopravě k optimalizaci jízdního řádu - zkrácení jízdních dob a pobytů a možnosti již trvalého nasazení nových vozidel RegioPanter na všechny regionální vlaky v úseku České Budějovice - Tábor.

Zařazení vlaků regionální dopravy do linek


Na žádost objednatele byly všechny regionální vlaky na území Jihočeského kraje zařazeny do linek.

Zkrácení "letního období"


Nově bude tzv. "letní období" zkráceno na dobu od 29. května do 1. října 2023, čímž dojde k úspoře vlakových kilometrů. Díky tomu mohou být zavedeny nové vlaky, případně budou některé spoje prodlouženy.

Zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník - Lipno nad Vltavou


Zkušební provoz souprav RegioPanter na trati 195 Rybník - Lipno nad Vltavou byl prodloužen do 31. ledna 2023 a tyto soupravy se zde na vybraných spojích budou objevovat denně.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Jihočeském kraji

Trať 190/200 České Budějovice - Strakonice (- Písek)

- Na této trati bude prodloužen ranní spoj s odjezdem z Českých Budějovic ve 4:19 (Os 8050, v současném jízdním řádu odjíždí ve 4:37) až do Číčenic a zde bude navázán přípoj k vlaku směr Strakonice s odjezdem ve 4:52 (Os 8040). Tím vzniká nová možnost spojení z Č. Budějovic směrem do Strakonic. Vlak Os 8050 se bude obracet v Číčenicích na vlak Os 8051 směrem do Českých Budějovice s odjezdem ve 4:55 (nyní jezdil jen z Dívčic). K tomuto vlaku bude jako přípoj zaveden nový vlak s odjezdem z Protivína ve 4:40 (Os 8041). Vzniká tak nové spojení mezi Protivínem a Českými Budějovicemi. Vlak Os 8041 dosud sloužil jen k návozu soupravy a jezdil bez cestujících). Společnou snahou objednatele a dopravce vzniklo zajímavé ranní spojení z Protivína do Českých Budějovic a opačně z krajského města do Strakonic. Všechny vlaky budou zastavovat ve všech stanicích a zastávkách.

- Odpolední spěšný vlak Sp 1994 směrem do Písku (současný odjezd z Č. Budějovic v netaktovém čase 15:43) nově pojede v taktové poloze, tj. z Č. Budějovic v 16:13. V úseku Č. Budějovice - Zliv pojede navíc v neděli a svátky, kromě vybraných svátečních období a nově zastaví také v Protivíně a Putimi.

- V pracovní dny kromě zimních prázdnin (období od 23. prosince do 2. ledna 2023) bude z Českých Budějovic v 15:43 odjíždět vlak Os 8062, který nově pojede až do Protivína a bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. Zpět z Protivína pojede ve stejném období vlak Os 8063 s odjezdem v 16:49 a příjezdem do Č. Budějovic v 17:27. Dosud tento vlak jezdil pouze ze Zlivi a pouze ve dnech školního vyučování. Touto úpravou se docílilo systémového vedení spěšného vlaku do Písku a dále zajištění lepší dopravní obslužnosti regionu až do Protivína osobními zastávkovými vlaky, které dosud jezdily pouze do / ze Zlivi.

- V jízdním řádu 2022/2023 budou zveřejněné přímé spoje v relaci Strakonice - České Budějovice - České Velenice a zpět. Osobní vlaky s odjezdy ze Strakonic ve 14:07 a 16:07 (Os 8013 a 8015) budou v pracovní dny v 15:11 a 17:10 pokračovat z Českých Budějovic dále na trať 199 do Českých Velenic, kam pojedou jako vlaky Os 2165 a Os 2169. V opačném směru bude v pracovní dny zajištěno přímé spojení vlaky Os 2168 / 8014 s odjezdy z Českých Velenic v 16:03, z Českých Budějovic v 16:52 a příjezdem do Strakonic v 17:48. Spojení formou tzv. přímých vozů se bude zobrazovat ve vyhledávačích spojení.

Trať 192 Blatná - Nepomuk

Rozsah dopravy a časové polohy vlaků beze změn.

Trať 195 Rybník - Lipno nad Vltavou

- Na žádost objednatele bude z důvodu úspory zkráceno letní období asi o jeden měsíc - nově od 29. května do 1. října 2023. Toto zkrácení se bude týkat vlaků s odjezdem z Rybníka v 10:07, 14:07 a 16:07 (Os 18826, 18834 a 18838) a vlaků s odjezdem z Lipna nad Vltavou v 11:10, 15:15 a 17:09 (Os 18827, 18835 a 18839). Vlaky Os 18826 a Os 18827 pojedou o víkendech a svátcích do 21. května a od 7. září, od 27. května do 1. října denně. Vlaky Os 18834 a Os 18835 pojedou v období od 29. května do 1. října, vlaky Os 18838 a Os 18839 jedou v pracovní dny do 26. května a od 9. října, od 29. května do 6. října denně.

- Vlaky s odjezdem z Rybníka ve 12:05 (Os 18830) a z Lipna nad Vltavou ve 13:10 (Os 18831) pojedou oproti současnému jízdnímu řádu jen v období od 29. května do 1. října, kdy jsou zároveň v Rybníku zajištěné přípoje. V současném jízdním řádu tyto vlaky jedou i ve dnech, kdy v Rybníku žádné přípojné návaznosti nejsou a z tohoto důvodu je o ně malá poptávka.

- Vlak s odjezdem z Rybníka v 18:05 (Os 18842) pojede oproti současnosti denně v celé trase, a to z oběhových důvodů.

Trať 196 České Budějovice - Summerau - (Linz Hbf)

- Koncept dopravy zůstal beze změny, pouze dojde ke zmiňovanému zkrácení "letního" období, ve kterém jsou vybrané vlaky zajišťovány během týdne častěji než mimo toto období, případně jedou jen v letním období. Týkat se to bude vlaků s odjezdem z Č. Budějovic v 11:04, 13:00, 15:04 a 17:02 (Os 18804, 3881, 3883 a 3885), z Rybníka ve 12:04 (Os 18803) a z Horního Dvořiště v 15:54, 17:51 a 20:44 (Os 3884, 3886 a Os 3888).

- Spěšný vlak linky Jindřichův Hradec - České Budějovice s příjezdem do Č. Budějovic v 16:56 (Sp 1739) bude v Českých Budějovicích pokračovat dále na trať 196 jako Os 3885 s odjezdem v 17.02. Bude tak zajištěné přímé spojení Jindřichův Hradec - Horní Dvořiště. V opačném směru pojedou přímo spoje Os 18803 / Sp 1734 s odjezdem z Rybníka ve 12:04, z Českých Budějovic ve 13:01 a příjezdem do Jindřichova Hradce ve 14:02. Přímé vozy jsou na žádost objednatele zveřejněny a cestující tato přímá spojení naleznou ve vyhledavačích.

Trať 199 České Budějovice - České Velenice (- Gmünd NÖ)

- Na této trati bude o víkendech a svátcích od 3. června do 1. října zaveden nový pár vlaků s odjezdem z Č. Budějovic v 9:10 (Os 2181) a zpět s odjezdem z Českých Velenic v 10:03 (Os 2180). Tyto vlaky jsou zavedeny na žádost objednatele pro posílení letní víkendové dopravy v atraktivním čase. V pracovní dny budou zajištěné přímé vlaky ze Strakonic do Českých Velenic a zpět (viz trať 190). Jinak zůstává koncept dopravy beze změn.

- Nově je zaveden školní vlak do Rakouska do stanice Gmünd NÖ. (viz trať 226).

Trať 200 Protivín - Březnice

Rozsah dopravy zůstává beze změn.

Trať 201 Tábor - Ražice - (Strakonice)

- Na této trati se koncem roku 2023 předpokládá nasazení nových motorových vozidel PESA. Z technologických důvodů budou nasazena pouze v části tratě mezi Táborem a Červenou nad Vltavou. Dopravce ve spolupráci se Správou železnic a se souhlasem objednatele připravil model dopravy s přestupem mezi vlaky, až zde budou nová vozidla nasazena. To znamená, že např. spěšný vlak vedený v úseku Tábor - Strakonice v současném jízdním řádu jako Sp 1712, nově pojede jako vlaky Sp 2082 Tábor - Milevsko a Sp 2062 Milevsko - Strakonice. Do doby, než budou nová vozidla nasazena, se pro cestující nic nemění a pojedou v celé trase z Tábora až do Strakonic bez přestupu jako dosud. Mezi na sebe navazujícími vlaky jsou zveřejněny přímé vozy a cestující vše najde ve vyhledavačích. Takto připravený model dopravy s sebou přinesl časové úpravy vlaků v řádu jednotek minut při zachování všech přípojných návazností.

- Vlak s odjezdem z Tábora v 10:11 (Os 8466 / Os 8426) pojede nově v úseku Tábor - Milevsko v pracovní dny, kromě zimních prázdnin, v úseku Milevsko - Písek v pracovní dny od 29. května do 29. září. Ve stejném rozsahu pojede vlak v opačném směru s odjezdem z Písku v 10:20 (Os 8427 / Os 8467). Touto úpravou bude ve více vytíženém úseku do / z Milevska zajištěno spojení v pracovní dny celoročně. V současném jízdním řádu začal tento vlak jezdit až od 21. března. Změnu omezení schválil objednatel na popud dopravce.

Trať 202 Tábor - Bechyně

Rozsah dopravy zůstává beze změn.

Trať 203/200 Strakonice - Březnice - (Beroun)

- Vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede v období od 29. května do 1. října nově až do Blatné (příj. v 8.45). V opačném směru pojede ve stejném období již z Blatné vlak Os 7909 s odjezdem v 10:47, který v současnosti jezdí pouze v úseku Březnice - Beroun. Úprava byla realizována na žádost objednatele. Dojde tím k částečnému obnovení stavu z předchozích let, kdy tyto vlaky jezdily, a k doplnění dvouhodinového taktu Blatná - Březnice a opačně.

- Na trati dochází u některých vlaků k prodloužení jízdních dob a úpravám času odjezdů a to z důvodu snížení rychlosti na přejezdech ze strany Správy železnic. Tyto důvody se výrazně dotkly ranní dopravy, a to takto: Vlak s odjezdem ze Zdic ve 4:44 (Os 7900) bude končit svou jízdu v Blatné (příj. v 6:16). Z Blatné do Strakonic bude zaveden nový vlak Os 17922 s odjezdem v 6:11, který pojede denně. Touto úpravou bohužel zaniklo přímé spojení Beroun - Blatná - Strakonice. Vlak Os 7905, který v současném jízdním řádu odjíždí ze Strakonic v 5:48, bude nově odjíždět již v 5:31 a do Blatné přijede v 6:10. V úseku Blatná - Beroun pojede již ve stejné časové poloze jako letos. Přínosem této změny je odbourání dlouhého pobytu z dopravních důvodů v železniční stanici Sedlice a možnost komerčního zastavení v této stanici.

Trať 220 České Budějovice - Tábor

- Četnost spojů zůstává beze změny. Časové polohy regionálních vlaků byly ve spolupráci se Správou železnic z důvodu dokončení modernizace tratě v úseku Soběslav - Doubí u Tábora a také z důvodu nasazení nových vozidel umožňujících využití rychlosti až 160 km/h optimalizovány. Především došlo ke zkrácení jízdních dob a pobytů z důvodu křižování, předjíždění, na zastávkách využita možnost zastavení na znamení. Veškeré změny časových poloh byly průběžně koordinovány s objednatelem, důraz byl kladen na přípojnou návaznost.

- Zajištěné bude přímé spojení Jindřichův Hradec - Horní Dvořiště a opačně (viz trať 196).

Trať 225 Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec

- Na této trati bude zaveden nový vlak Os 8318 s odjezdem z Veselí nad Lužnicí v 19:40. Pojede v pracovní dny do 26. května a od 9. října (kromě vánočních prázdnin) a od 29. května do 6. října denně. Zavedení vlaku iniciovalo město Jindřichův Hradec. Důvodem je zahuštění dopravy, kdy v současné době odjíždí z Veselí nad Lužnicí vlaky do Jindřichova Hradce v 17:31 v pracovní dny, resp. v 17:43 o víkendu a následně až ve 20:39. Nový vlak Os 8318 pojede z Veselí nad Lužnicí jako přípoj k vlakům ze směru od Prahy i od Českých Budějovic.

- Jinak zůstává koncept dopravy beze změn.

- Zajištěno bude přímé spojení Jindřichův Hradec - Horní Dvořiště a opačně (viz trať 196).

Trať 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice

- Školní vlak s odjezdem z Třeboně v 6:40 (Os 2189) pojede nově až do Gmündu. Období jeho provozu v úseku České Velenice - Gmünd je nastavené jako průnik období školního vyučování v ČR a v Dolním Rakousku. Vlak bude i na území Rakouska veden v objednávce Jihočeského kraje. ČD vyjednávají s rakouskou stranou o odstranění tarifního znevýhodnění studentů, dojíždějících z ČR oproti spolužákům, dojíždějícím v rámci Rakouska.

- Nově bude veden jeden pár vlaků dálkové dopravy denně Wien Franz-Josefs Bf - Praha hl.n. a opačně a jeden pár v sobotu a neděli.

- Na žádost objednatele bude zaveden nový pár vlaků Os 8730 s odjezdem z Českých Velenic ve 14:12 a Os 8733 s odjezdem z Veselí nad Lužnicí v 16:46. Oba pojedou v pracovní dny do 26. května a od 9. září a denně v období od 29. května do 6. září. Tyto vlaky posílí odpolední dopravu. Zejména díky vlaku Os 8733 dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti, kdy v současné době odjíždějí z Veselí nad Lužnicí osobní vlaky v pracovní dny v 15:40, resp. o víkendu v 15:43 a následně až v 18.45. V 17.41 odjíždí ještě R 723, který ale staví pouze ve vybraných stanicích a zastávkách. Zavedení nových vlaků na této trati v odpoledních hodinách je účelné hlavně z důvodu nárůstu počtu cestujících, jelikož oblast Třeboňska je, především v letní sezóně, stále oblíbenějším cílem turistů a cyklistů.

- Na žádost objednatele nově nepojede ranní spoj z Českých Velenic s odjezdem ve 3:20 (Os 8700), a to z důvodu úspor a také nízké frekvence cestujících.

- Vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí ve 22:41 (Os 8727) pojede nově jen v pátek a vybrané dny před státními svátky. Záměrem objednatele bylo vlak v rámci úspor zrušit, ale po dohodě s dopravcem jede v pátek z oběhových důvodů. Zároveň lze vlak využít pro návrat studentů ze směru Praha i České Budějovice.

Zdroj: České Dráhy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Ministerstvo financí: Auditoři vystoupí na podzimní zakázkové tour v krajských městech

V říjnu odstartuje v Praze série konferencí určená pro zadavatele veřejných zakázek s názvem "VZ Tour 2024 - Inspirace a inovace ve veřejných zakázkách", která následně zavítá do všech krajů České republiky. Kromě zástupců pořádajícího Centra pro ...

Písecká nemocnice rozšíří léčbu osteoporózy

Nemocnice Písek plánuje rozšíření služeb své Osteologické ambulance, kde léčí pacienty s osteoporózou, lidově řídnutím kostí. V reakci na rostoucí pop ...

V Písku byl v červnu o sdílená kola mimořádný zájem

O sdílená kola byl v červnu rekordní zájem. Jejich provozovatel, společnost nextbike Czech republic, evidoval 8 642 výpůjček a 7008 registrovaných uži ...

Počet návštěvníků jižních Čech s karavany se za dva roky zdvojnásobil

Obliba cestování v karavanu stále roste. Díky tomu se dál rozšiřuje infrastruktura a celkově se výrazně zvyšuje počet těchto návštěvníků. Platí to i p ...

ČEZ: Lidé se v Temelíně dostanou až k použitému palivu

Unikátní letní exkurze do přísně střeženého areálu největšího českého energetického zdroje se letos zaměřují na palivo jaderných elektráren. Malé skup ...

Čtvrtek 25.7.2024
Jihočeský kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes