ČeskéBudějoviceDnes.cz
ČeskéBudějoviceDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Od neděle 13. června budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Dobříšska a Sedlčanska

11.06.2021
Při integraci bude zavedeno 12 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 5 linkách PID a 5 linkách SID bude upraven jejich provoz nebo číselné označení. Provoz bude koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.
Foto: kr-stredocesky.cz
"Pokud bych měl zmínit konkrétní zlepšení, které integrace Dobříšska a Sedlčanska občanům ve veřejné dopravě přinese, tak to bude určitě zavedení páteřní linky 754 v trase Benešov - Sedlčany - Příbram, rozšíření provozu na mezikrajské lince 454 v trase Sedlčany - Tábor a nelze opomenout ani zavedení přestupních návazností v uzlech Dobříš a Sedlčany," uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

"Integrace nově zahrne 28 obcí Středočeského kraje a nejen pro jejich občany bude cestování veřejnou dopravou od neděle 13. června komfortnější a finančně výhodnější - ať už v podobě zavedení nových linek, jejich lepší návaznosti, tak například výhodnějšího jízdného. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka," dodal ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

"Integrace není jen o lepší provázanosti jízdních řádů nebo použití jednotných jízdenek. Se zapojením do systému PID přichází i vyšší nároky na vozový park, jako jsou bezbariérovost, čistota, více prostoru pro kočárky či informační systém včetně hlášení zastávek. Zlepšíme také dozor nad plněním povinností řidičů ze strany dispečinku PID, například dodržování jízdního řádu nebo předepsaných návazností," doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

Integrace Dobříšska

S integrací Dobříšska vzniknou v oblasti čtyři nové linky PID.

Linka 420 je vedena v trase Dobříš - Dolní Hbity - Kamýk nad Vltavou - Krásná Hora nad Vltavou - Kovářov - Milevsko, přičemž všechny její spoje jsou vedeny jako přímé bez přestupu z/do Prahy jako linka 392 v úseku Dobříš - Praha, Smíchovské nádr. Oproti stávající lince D90 je změněna trasa u Dobříše tak, že je linka vedena přes obce Svaté Pole, Druhlice a Ouběnice, kde tím dojde k rozšíření obslužnosti s tím, že naopak vynechá obec Obořiště, která je dostatečně obsloužena frekventovanou linkou 517. Na území Jihočeského kraje platí kilometrický tarif.

Linka 514 je vedena v trase Dobříš - Rybníky - Drhovy - Borotice - Drevníky - Županovice. V Dobříši navazuje na spoje linek 392 a 395 z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Oproti stávající lince D54 je zrušen závlek jednoho spoje do Dražetic, který bude nahrazen rozšířením provozu stávající linky PID 460 do této obce.

Linka 515 je vedena v trase Příbram - Dubenec, Skalka - Višňová - Daleké Dušníky - Nečín - (Hřiměždice / Drevníky - (Županovice) - Borotice, Čelina). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Nečíně jsou zajištěny vzájemné přestupy s linkou 520.

Linka 520 je vedena v trase Dobříš - Svaté Pole - (Obořiště - Ouběnice) - Daleké Dušníky - Nečín - Hřiměždice - (Kamýk nad Vltavou). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Nečíně jsou zajištěny vzájemné přestupy s linkou 515. Jeden pár spojů, který je veden z/do Kamýka nad Vltavou je veden jako přímý bez přestupu z/do Prahy jako linka 392 v úseku Dobříš - Praha, Smíchovské nádr.

Dopravcem všech výše uvedených linek bude dopravce ARRIVA Střední Čechy.

Integrace Sedlčanska

S integrací Sedlčanska vznikne v oblasti 6 nových linek PID a 5 stávajících se změní.

Zavádí se nová mezikrajská linka 454 v trase Sedlčany - Jesenice - Sedlec-Prčice - Nadějkov - Jistebnice - Tábor. Linka bude provozována celotýdenně, přičemž ve špičkách zhruba ve dvouhodinovém intervalu. Linka bude časově prokládána ve společném úseku s linkou 513, tj. Sedlčany - Sedlec-Prčice. Na lince budou provozovány také 2 páry spojů o víkendech. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami a v Sedlec-Prčici na linku 451 z/do Votic. Z důvodu požadavku Jihočeského kraje je část spojů v úseku Nadějkov - Tábor vedena jako linka 390 090, avšak bez nutného přestupu. V uvedeném úseku platí kilometrický tarif na všech spojích.

Stávající linka 557 mění číslo na 451 a její trasa je upravena: Votice - Heřmaničky - Sedlec-Prčice - (Červený Újezd - Střezimíř - Borotín). V Sedlec-Prčici na vybrané spoje navazuje nová linka 454 ve směru Nadějkov.

Prodlužuje se trasa stávající linky 486 o úsek Osečany - Křečovice. Na lince je v úseku Osečany - Radíč - Nalžovice posílen provoz o nové spoje pro zajištění obslužnosti obce Radíč. V Osečanech spoje navazují na páteřní linku 754 z/do Sedlčan.

Zavádí se nová linka 513 v trase Sedlčany - Jesenice - Sedlec-Prčice - Sedlec-Prčice, Vrchotice. Její spoje jsou vzájemně proloženy se spoji paralelní linky 454 v úseku Sedlčany - Sedlec-Prčice. Souhrnně zde ve špičkách jezdí autobusy v cca hodinových intervalech. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 516 v trase Sedlčany - (Příčovy / Dublovice, Břekova Lhota) - Dublovice (- Dublovice, Chramosty) - Dublovice, Zvírotice. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Dublovicích navazuje 1 pár spojů vedený přes Břekovu Lhotu na páteřní linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 518 v trase Sedlčany - Kosova Hora - Štětkovice - Prosenická Lhota - (Křečovice, Hořetice). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 519 v trase Votice - Vojkov - Kosova Hora - Sedlčany. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Spoje ve Voticích navazují na osobní vlaky, či autobusy linky 401 ve směru Benešov i Tábor. V Sedlčanech část spojů navazuje na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Stávající linka 556 je prodloužena o úsek Heřmaničky, Křenovičky - Kosova Hora - Sedlčany. V tomto úseku jsou vedeny pouze vybrané spoje v pracovní dny.

Stávající linka 568 je zkrácena do trasy Střezimíř - Mezno - Miličín.

Stávající linka 754 je prodloužena do trasy Benešov - Neveklov - Křečovice - Osečany - Sedlčany - Dublovice - Obory - Višňová - Dubenec, Skalka - Příbram. Nově představuje páteřní tangenciální linku spojující významná sídla a přestupní uzly. Na lince je zaveden cca hodinový interval ve špičkách, dvouhodinový interval v dopoledním sedle a 4 páry spojů o víkendech ve čtyřhodinovém intervalu. Zachovány jsou stávající časové polohy v úseku Benešov - Křečovice pro zachování návazností v Benešově a Neveklově. V Sedlčanech je zajištěna přestupní návaznost na linky např. ve směru Štěchovice, Praha nebo Sedlec-Prčice, Tábor a další. V zastávce Dubenec, Skalka je možný přestup na linky směr Dobříš, Praha. V zastávce Křečovice navazují spoje linky 756 ve směru Nahoruby a v zastávce Osečany spoje linky 486 ve směru Radíč.

Zavádí se nová linka 756 v trase Neveklov - Křečovice, Hořetice - Křečovice - Křečovice, Nahoruby - Křečovice, Nová Živohošť. Většina spojů je vedena především v úseku Křečovice - Křečovice, Nahoruby a v Křečovicích navazují na páteřní linku 754 především ve směru z/do Neveklova, ale ve vybraných případech také ve směru z/do Sedlčan. Část spojů je vedených jako přímých jako linka 486 dále směr Osečany, Radíč a Nalžovice.

Dopravcem na lince 451 budou ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, ČSAD Benešov a COMETT PLUS.

Dopravcem na lince 454 bude COMETT PLUS.

Dopravcem na linkách 519, 556, 754 a 756 budou ČSAD Benešov a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

Dopravcem na lince 568 budou ČSAD Benešov a STENBUS.

Dopravcem na ostatních linkách bude ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

Oblast Rožmitálu pod Třemšínem

Společně s integrací Dobříšska a Sedlčanska dochází k integraci části stávající linky D34 a to v úseku Nepomuk - Rožmitál pod Třemšínem. Zde je zavedena nová linka 524 v této trase. Je v provozu pouze v pracovní dny a v Rožmitále p. Tř. navazuje na spoje linky 521 z/do Příbrami.

Dopravcem linky 524 bude ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

Zdroj: Středočeský kraj
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Další články z rubriky Zprávy

V Jihočeském kraji bude příští rok jezdit dalších pět RegioPanterů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici s Českými drahami (ČD). Pro Jihočechy je to dobrá zpráva v tom, že na naše tratě už příští rok vyjede dalších pět zcela nových ...

VZP: Pacientů s HIV přibylo, Česko je nadále zemí s nízkým počtem pacientů

Vloni přibylo 676 nových případů infekce HIV u pojištěnců VZP. Za léčbu 2800 pacientů pojišťovna vloni zaplatila více než 500 milionů korun, nejvíce z ...

Blíží se advent a s ním i tradiční vánoční vozidla MHD, letos rozsvítí 17 českých měst

Dopravní podniky v sedmnácti městech České republiky zpestří svým cestujícím adventní čas speciálně vyzdobenými vozy. Vánoční atmosféru v ulicích dola ...

ČEZ: Madeta v Jindřichově Hradci vyrobí Lipánka a Romadur ekologičtěji. Zařídí to pára z biomasy

Ekologická pára získaná ze spalování přírodní biomasy dodá energii pro výrobní linku, ze které každý den sjíždějí populární mléčné výrobky jako Lipáne ...

GasNet před zimou kontroloval těsnost plynovodů

Největší český distributor zemního plynu, skupina GasNet, zvýší sílu zápachu distribuovaného zemního plynu. Nárazová odorizace se letos uskutečnila od ...

Úterý 5.12.2023
Jihočeský kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2023 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes